Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Slovník pojmů

Hledat
 • Salinita

  obsah soli ve vodě, udává se v procentech nebo gramech na litr

 • Saprobita

  údaj o množství odbouratelných organických látek obsažených ve vodě

 • Sediment

  usazenina můžeme hovořit o sedimentu jako usazenině na dně (kal, bahno) nebo o usazených horninách jako je písek, štěrk apod.

 • Sekundární

  druhotný, druhotně vzniklý – např. sekundární lipanová pásma jsou úseky s chladnou vodou vzniklé druhotně pod přehradami

 • Selekce

  výběr existuje přírodní selekce daná schopností každého jedince přežít v podmínkách, které ho obklopují a umělá selekce, kterou provádí člověk podle svých představ – např. při šlechtění

 • Senektivní perioda

  období v životě ryby, kdy se projevují nezvratné příznaky stárnutí – klesá množství i kvalita pohlavních produktů, dochází k poklesu hmotnosti a zhoršování kondice senektivní perioda je zakončena smrtí jedince

 • Smíšená obsádka rybníka

  v obsádce je přítomno více ročníků téhož druhu hlavní chované ryby

 • Speciace

  soubor vývojových procesů vedoucích ke vzniku nových druhů organismů

 • Speleofilní druh

  takový druh, který se rozmnožuje v úkrytech – např. vranka, která klade jikry na spodní stranu kamenů

 • Společenstvo

  totéž, co biocenóza – tedy soubor všech organismů obývajících určitý prostor (biotop)

 • předchozí