Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Slovník pojmů

Hledat
 • Larvální perioda

  období v životě ryby, kdy se organismus už živí potravou získávanou v okolí, ale stále ještě probíhá vývoj orgánů do definitivní podoby – dosažením tohoto stavu je larvální perioda ukončena

 • Letální

  smrtící – ve smyslu stanovení hranice, za níž už nastává smrt (letální teplota, dávka jedu, ozáření, …)

 • Letnění rybníků

  ponechání rybníku na suchu po část vegetačního období nebo i celou sezónu rybník během této doby zaroste a po zatopení se živiny z rozkládajícícího se rostlinstva rychleji uvolňují do vody a zvyšují produkci

 • Litofilní ryby

  druhy ryb preferující jako místo pro uložení jiker kamenný nebo štěrkový podklad

 • Litorál

  příbřežní zóna vodních nádrží nebo i moře bývá mělká, takže je ve vodě dostatek světla pro fotosyntézu, což umožňuje růst rostlin na dně

 • Lokalita

  místo nálezu, výskytu apod.