Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Slovník pojmů

Hledat
 • Galvanotaxe ryb

  jde o pohyb ryby nalézající se v elektrickém poli hlavou směrem ke kladné elektrodě (anodě) na tomto principu funguje elektrický agregát

 • Generační ryba

  ryba vybraná člověkem jako kvalitní jedinec určený pro další rozmnožování někdy se tento výraz používá i pro divoce žijící ryby k označení vzrostlých dospělých jedinců účastnících se výtěru

 • Generační hejno

  skupina ryb majících zabezpečit rozmnožování – v umělých podmínkách se jedná o několik desítek až stovek vybraných ryb, díky nimž daná chovná linie přežívá – toto hejno musí být soustavně doplňováno o nové kvalitní jedince, zatímco přestárlé ryby se vyřazují. V přírodě lze za generační hejno považovat skupinu ryb, která se v daném úseku účastní výtěru. Dík regulaci toků, predaci a dalším negativním vlivům se mohou generační hejna vzácnějších druhů ryb v krátkých úsecích mezi jezy na malých říčkách skládat jen z několika jedinců, což už ohrožuje přežití druhu v dané lokalitě.

 • Genetika

  věda o dědičnosti tj. předávání informace z rodičů na potomky

 • Genofond

  soubor všech genů obsažených v populaci organismů čím je genofond větší, tím je populace pestřejší a životaschopnější – výraznou redukcí genofondu vznikají geneticky chudé populace s malou proměnlivostí mezi jedinci, které jsou velmi zranitelné při změnách podmínek apod.

 • Gonády

  pohlavní žlázy (samčí i samičí)

 • Gynogeneze

  zvláštní způsob rozmnožování ryb, kdy nový jedinec vzniká z vajíčka (jikry), jejíž jádro nesplynulo s jádrem samčí buňky u karasa stříbřitého probíhá gynogeneze tak, že jikra je stimulována vniknutím spermie jiného druhu ryby, ale nedojde ke splynutí jader obou buněk – z neoplozené ryby se vyvíjí nová samice karase stříbřitého geneticky totožná s mateřským organismem. S gynogenezí se můžeme setkat i u jiných druhů ryb, např. u některých sekavcovitých.