Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Slovník pojmů

Hledat
 • Forma

  jednotlivé druhy mohou vykazovat různé odchylky od standardního vzhledu pokud se nějaká taková odchylka vyskytuje standardně, označuje se jako forma – různé formy pstruha obecného, zlatá forma jelce jesena apod.

 • Fotosyntéza

  schopnost rostlin a sinic vyrábět (za pomoci energie ze slunečního záření) z vody a oxidu uhličitého cukry – odpadem je kyslík. Fotosyntéza je základní chemickou reakcí dovolující existenci života na Zemi v jeho současné podobě, protože, velmi hrubě řečeno, vkládá sluneční energii do potravních řetězců a umožňuje vznik organické hmoty z neživých složek.

 • Fragmentace

  rozdělení celku na části (fragmenty) existuje např. fragmentace toků – jejich rozdělení vodními stavbami na jednotlivé úseky, což brání migraci ryb

 • Fytofág

  organismus živící se především rostlinami mezi rybami lze za fytofága považovat např. amura Fytofilní ryby – druhy ryb, které ukládají své jikry na rostlinstvo

 • Fytoplankton

  rostlinný plankton (řasy volně se pohybující ve vodě) do fytoplanktonu patří i sinice, což jsou organismy jednodušší než rostliny (podobají se stavbou buněk baktériím), ale podobně jako rostliny provádějí fotosyntézu. Fytoplanktonem se živí některé ryby převažuje např. v potravě tolstolobika bílého

 • Fyziologie

  věda o procesech probíhajících uvnitř těla (činnost orgánů, látková výměna,…)