Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Slovník pojmů

Hledat
 • Abiotický

  neživý, nemající souvislost se životem - např. abiotické faktory prostředí jsou doba slunečního svitu, geologické podloží apod.

 • Abundance

  udává početnost daného organismu v přepočtu na plochu (vzácněji objem) vody – např. počet jedinců na hektar nebo krychlový metr vody

 • Aestivace

  letní spánek v příliš horké a málo kyslíkaté vodě upadají některé druhy ryb do zvláštní letargie spojené s omezením tělesných funkcí lze se setkat i s počeštělým výrazem estivace

 • Adultní jedinec

  dospělý jedinec obvykle se myslí pohlavní dospělost – tedy schopnost účastnit se rozmnožování

 • Adultní perioda

  období života ryby, během něhož je pohlavně dospělá je ukončeno příznaky stárnutí, které se v první řadě projeví snížením množství i kvality pohlavních produktů

 • Aerobní

  probíhající za přítomnosti kyslíku – např. dýchání člověka je aerobní proces

 • Aklimatizace

  přizpůsobení se druhu novým podmínkám – obvykle po zavlečení nebo vysazení. Můžeme hovořit o úplné aklimatizaci, kdy se druh v nových podmínkách bez problémů přirozenou cestou rozmnožuje (u nás např. střevlička východní) a o neúplné aklimatizaci, kdy druh sice v novém prostředí přežívá, ale není schopen přirozeně se rozmnožovat (u nás např. amur bílý).

 • Akvakultura

  umělý chov živočichů ve vodním prostředí, obvykle vedený tak, aby bylo dosaženo podstatně vyšší produkce než v přírodních podmínkách

 • Albinismus

  barevná odchylka spojená s nedostatkem barviv (pigmentů) v těle projevuje se abnormálně světlým (často úplně bílým) zbarvením a červenou barvou očí

 • Alochtonní druhy

  takové druhy, které jsou na daném místě nepůvodní – byly sem zavlečeny, vysazeny nebo sem pronikly v důsledku lidské činnosti (např. propojení dvou povodí průplavem)

 • předchozí