Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Slovník pojmů

Hledat
 • Haploidní jedinec

  v buňkách jeho těla najdeme jednoduchou (nezdvojenou) sadu chromozómů (značí se n) haploidní bývají pohlavní buňky (vajíčko a spermie) – jejich splynutím vzniká zárodek, který má zdvojenou (diploidní – 2n) sadu chromozómů, což je v přírodě obvyklý stav

 • Hermafrodit

  česky obojetník = jedinec schopný produkovat současně samčí i samičí buňky – běžné je to u řady bezobratlých, např. u hlemýždě, žížaly či tasemnice

 • Histologie

  nauka o tkáních (to jsou soubory velmi podobných buněk plnících v těle stejnou funkci – např. tkáň svalová, nervová,…)

 • Hnití

  rozklad organických látek, který v přírodě probíhá díky mikroorganismům (hlavně baktériím)

 • Hodnota pH

  číslo udávající kyselost či zásaditost roztoku (destilovaná voda má pH 7, roztoky s menším pH jsou kyselé, s větším zásadité). Sama hodnota pH je záporný dekadický logaritmus početnosti volných vodíkových iontů v roztoku (písmeno H ve zkratce pH znamená vodík – kyseliny i hydroxidy ovlivňují množství vodíkových iontů v roztoku). Z pohledu ryb je zajímavé, jaké pH může mít voda, kde ještě dokážou přežít. Některé vody mají pH tak nízké, že v nich nepřežije žádná ryba. Akvaristé zase znají druhy, jimž vyhovuje mírně zásaditá voda a pH v nádrži jim je třeba upravovat.

 • Hybrid

  kříženec, u ryb obvykle mezidruhový

 • Hydrobiologie

  věda o životě ve vodním prostředí

 • Hydrologie

  věda o vodě, jejím výskytu a koloběhu v přírodě

 • Hypofyzace ryb

  zákrok spočívající v injekčním vstříknutí výtažku z podvěsku mozkového (hypofýzy) získaného ze zabitých ryb do těla živé ryby připravené k výtěru. Hypofýza obsahuje velké množství hormonů, které u naočkované ryby vyvolají uvolnění pohlavních produktů (mlíčí nebo jiker). Při umělém výtěru ryb to má obrovský význam – díky hypofyzaci lze uvolnění jiker i mlíčí načasovat.