Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Slovník pojmů

Hledat
 • Ichtyocenóza

  souhrn všech jedinců ryb vyskytujících se ve vybraném ekosystému – v podstatě „rybí společenstvo“

 • Ichtyodrift

  snášení ryb proudem, pokud jeho rychlost překročí hodnotu, při které se ještě ryby dokáží udržet na svých stanovištích driftu snáze podléhá potěr, dospělé ryby jsou proudem strhávány zejména za povodní

 • Ichtyofág

  druh, v jehož potravě převládají ryby typickými ichtyofágy jsou např. vydra nebo kormorán

 • Ichtyofauna

  soubor všech druhů ryb (někdy se k nim přidávají i mihule) obývajících určitý prostor (stát, světadíl, povodí řeky,…)

 • Ichtyomasa

  váha ryb, obvykle udávaná v kg na jednotku plochy - v podstatě je to „rybí biomasa“

 • Imunita

  odolnost organismu vůči nežádoucím mikroorganismům nebo látkám pronikajícím do těla (jinak řečeno, jde o schopnost organismu čelit nemocem a jedům)

 • Indiferentní druhy ryb

  takové, které své jikry nečastěji ukládají na rostlinstvo, ale pokud není k dispozici, bez potíží nakladou jikry na jakýkoli jiný dostupný podklad (kameny, větve, odpadky naházené do vody apod.)

 • Inkubační doba jiker

  doba od oplození jiker do okamžiku, kdy se z nich vylíhne váčkový plůdek liší se podle druhu ryby (několik desítek hodin až několik měsíců) a velký vliv má na ni teplota vody – v teplejší vodě se jikry vyvíjejí rychleji. Z tohoto důvodu se inkubační doba udává v tzv. „denních stupních“ – číslo získané vynásobením počtu dnů teplotou vody ve stupních Celsia

 • Introdukce

  zavlečení nebo vysazení nepůvodního druhu

 • Intenzivní chov ryb

  chov, při němž jsou ve snaze zvýšit produkci prováděny různé zásahy do přírodních podmínek (přikrmování, hnojení, úprava pH,…) obvykle dovoluje výrazně zvýšit hustotu obsádky

 • předchozí