Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Slovník pojmů

Hledat
 • Meandr

  zákrut říčního toku vlivem setrvačnosti má voda tendenci téct rovně a naráží na vnější břeh, který podemílá, zatímco uvnitř oblouku dochází k ukládání materiálu. Tím se celý oblouk neustále posouvá. Pro řeky tekoucí v ploché krajině je meandrování typické, ale v současnosti byla většina meandrů na našich velkých řekách díky regulacím a napřimování koryt odstraněna.

 • Meliorace rybníků

  zásahy mající za cíl zlepšit životní podmínky ryb a zvýšit produkci (letnění, zimování, vápnění,…)

 • Metamorfóza

  přeměna v biologii se obvykle myslí změna larvy v dospělce – např. u mihule

 • Migrace

  pravidelné každoročně se opakující přesuny živočichů z jednoho místa na druhé u ryb je běžná třecí migrace nebo migrace na zimoviště

 • Minoha

  larva mihule

 • Monitoring

  dlouhodobé pravidelné sledování přírodních dějů

 • Monocyklický druh

  druh rozmnožující se pouze jedenkrát za život rozmnožováním obvykle vyvrcholí život jedince, který krátce poté uhyne typickým příkladem jsou pacifičtí lososi nebo náš úhoř říční

 • Monokulturní obsádka

  obsádka tvořená pouze jedním druhem ryb (obvyklá je v akvakultuře – např. sádky s chovem pstruha duhového)

 • Monté

  vývojové stadium úhoře malý úhořík vzniklý přeměnou z larvy krátce před dosažením evropského pobřeží (v případě úhoře říčního)

 • Morfa

  označení jedinců s určitým vzhledem, kteří se pravidelně objevují v rámci nějakého živočišného druhu jedná se o méně výraznou skupinu než je forma, i když se obě označení někdy prolínají. U nás je známa bahenní morfa karase obecného (Carassius carassius morpha humilis).

 • předchozí