Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Slovník pojmů

Hledat
 • Bentos

  společenstvo organismů žijících na dně nebo v těsné blízkosti dna

 • Bentické druhy

  žijící na dně nebo u dna (např. nítěnky)

 • Bentofág

  živočich, v jehož potravě převládají bentické organismy (např. parma)

 • Bentopelagický druh

  vyskytuje se u dna i ve vodním sloupci (např. rybniční forma kapra)

 • Biocenóza

  společenstvo všech organismů obývajících určitý prostor (biotop)

 • Biocidy

  látky používané k hubení organismů podle cílené skupiny, proti níž mají účinkovat se dělí do více kategorií (herbicidy zabíjejí rostliny, fungicidy houby, insekticidy hmyz,…)

 • Biodiverzita

  rozmanitost živých organismůbuď je dána počtem druhů na určité ploše, nebo i počtem různých forem či odlišných jedinců jediného druhu (genetická diverzita). V současnosti se biodiverzita na celé planetě výrazně snižuje. Pokles genetické diverzity se dá dobře ukázat např. na postupném mizení původních vzájemně se lišících populací pstruha obecného v našich tocích.

 • Bioindikační organismus

  organismus vázaný na určité podmínky, který svým výskytem dokládá přítomnost takovýchto podmínek (vranka indikuje svou přítomností čistotu vody, vysoký obsah sinic ve vodě indikuje rozpuštěná hnojiva,…)

 • Biomasa

  celkové množství organismů obývajících určitý prostor, často se udává jako hmotnost přepočtená na jednotku plochy nebo objemu (např. v kilogramech na hektar)

 • Biotický

  živý, mající původ v živém

 • předchozí