Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Slovník pojmů

Hledat
 • Biodiverzita

  rozmanitost živých organismůbuď je dána počtem druhů na určité ploše, nebo i počtem různých forem či odlišných jedinců jediného druhu (genetická diverzita). V současnosti se biodiverzita na celé planetě výrazně snižuje. Pokles genetické diverzity se dá dobře ukázat např. na postupném mizení původních vzájemně se lišících populací pstruha obecného v našich tocích.

 • Bioindikační organismus

  organismus vázaný na určité podmínky, který svým výskytem dokládá přítomnost takovýchto podmínek (vranka indikuje svou přítomností čistotu vody, vysoký obsah sinic ve vodě indikuje rozpuštěná hnojiva,…)

 • Biomasa

  celkové množství organismů obývajících určitý prostor, často se udává jako hmotnost přepočtená na jednotku plochy nebo objemu (např. v kilogramech na hektar)

 • Biotický

  živý, mající původ v živém

 • Biotop

  soubor všeho živého či neživého, co vytváří životní prostředí určitého organismu, druhu nebo společenstva organismů – např. biotopem vranky jsou čisté chladné tekoucí vody se vším živým i neživým, co obsahují

 • Brakická voda

  poloslaná voda vznikají mísením sladké a mořské vody např. v ústí řek nebo v odlehlých zálivech výskyt brakické vody je typický pro okrajové části Baltského moře – v takových místech se pak můžeme setkat např. i se štikou a okounem

 • Celková délka ryby

  (latinsky „longitudo totalis“, anglicky „total lenght“) – délka od špičky tlamy po nejzazší paprsek natažené řitní ploutve – typicky je používána rybáři při měření délky úlovku

 • Chráněná rybí oblast

  část revíru, kde je zprvidla zakázán nebo přinejmenším omezen lov ryb – zpravidla proto, aby byly vytvořeny podmínky pro jejich rozmnožování

 • Chromozómy

  útvary v jádře buněk, které uchovávají dědičnou informaci uloženou v molekulách DNA jejich počet je obvykle pevný – u člověka je to 46

 • Chronický

  vleklý, dlouhodobě přetrvávající