Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Slovník pojmů

Hledat
 • Anadromní druhy

  druhy táhnoucí ke tření proti proudu řek – typicky např. losos používá se i výraz anadromní migrace

 • Aluvium

  zaplavované území podél řek, případně se tímto pojmem označují i říční nánosy (usazené horniny naplavené řekou)

 • Anaerobní

  probíhající bez přítomnosti kyslíku – anaerobní proces je například kvašení ve vodě mohou probíhat anaerobní procesy např. pod ledem

 • Autochtonní druhy

  druhy v daném místě původní, přirozeně se vyskytující

 • Bentos

  společenstvo organismů žijících na dně nebo v těsné blízkosti dna

 • Bentické druhy

  žijící na dně nebo u dna (např. nítěnky)

 • Bentofág

  živočich, v jehož potravě převládají bentické organismy (např. parma)

 • Bentopelagický druh

  vyskytuje se u dna i ve vodním sloupci (např. rybniční forma kapra)

 • Biocenóza

  společenstvo všech organismů obývajících určitý prostor (biotop)

 • Biocidy

  látky používané k hubení organismů podle cílené skupiny, proti níž mají účinkovat se dělí do více kategorií (herbicidy zabíjejí rostliny, fungicidy houby, insekticidy hmyz,…)